Annonse


Topp tilbake i EUnet Norge

Siden Brose sluttet i EUnet Norge i 1997 er selskapet blitt et en del av KPNQwest. Men nå er Brose tilbake som toppsjef.

– Et annet selskap
– EUnet fremstår i dag som en av de aller mest spennende selskapene i Internett-bransjen. Ved hele tiden å ha fokus på bedriftsmarkedet, har selskapet i dag en unik posisjon i det norske markedet. Jeg kommer tilbake til et helt annet selskap. Gjennom våre eiere, KPNQwest, blir vi tilført nye produkter og tjenester som det er stor etterspørsel etter i markede, sier Brose i en pressemelding.

Per Brose har de siste to årene vært leder for medieselskapet Transmit Medical, som ble etablert våren 1997.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse