Annonse


Telenor Nett bedrer ISDN?

Ifølge en pressemelding fra Utel vil systemet sette Telenor Nett i stand til å forbedre kvaliteten i ISDN nettet, samt å kunne oppdage feil før de oppdages av abonnentene.

Automatisk rapportering
Systemet, som kalles ISDN TrafikksVeis-Prøver (ITVP), er et sentralisert system som automatisk rapporterer på ulike nettavhengige kvalitetsparametere.

Eksempler på slike parametere er gjennomsnittlig oppkoblingstid for taletrafikk og tilgjengelighet på X.25 tjenesten på ISDN. Dette betyr at Telenor Nett ved hjelp av systemet aktivt kan kontrollere og forbedre kvaliteten i nettet.

Aktiv feilsøking
Ved å kontinuerlig og aktivt teste ISDN-nettet vil Telenor kunne finne feil før abonnenten oppdager at noe er galt.

Annonse


Typiske feil som kan avdekkes er lange oppkoblingstider på enkelte steder eller vanskeligheter med å komme igjennom i visse retninger. Systemet generer en overordnet statistikk og en operatør hos Telenor kan fra disse statistiske dataene gå ned på bit-nivå i nettet. All signalering kan studeres i detalj slik at eventuelle feilkilder raskt kan elimineres.

Omfang
ITVP-systemets enheter installeres ved nærmere 200 sentraler i Telenors offentlige nett over hele Norge. Disse enhetene styres fra Telenors drifts- og overvåkingssenter i Oslo.

Systemet er i følge Utel skalerbart, slik at det enkelt kan utvides til flere sentraler i det offentlige nettet.

Internasjonalt marked
Siden systemet baseres på rimelig PC-basert teknologi er det også svært prismessig interessant sammenlignet med konkurrerende løsninger, hevder selskapet.

Utel er blant de få norske firmaer som selv utvikler testinstrumenter og systemer innenfor ISDN og SS7-signalering.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse