Nokia 7110

Annonse


Mobilrivaler skal samarbeide

Nokia 7110

I en felles pressemelding opplyser de to nordiske mobiltelefonprodusentene at de skal teste hverandres mobiltelefoner og utstyr for WAP (Wireless Application Protocol). Dette for at Nokias WAP-telefoner skal fungere like godt i mobilnett laget av Ericsson – og vica versa.

Dette kan gi de to selskapene et forsprang på andre sterke mobilprodusenter som Motorola, Siemens og Alcatel.

Ulikheter
Nå skal mobiltelefonen ikke lengre være kun for tale, men også være en inngangsport til Internett. Og WAP er løsningen som skal gjøre webtjenester tilgjengelig på små mobiltelefonskjermer.

Annonse


Men selv om de aller fleste mobiltelefonprodusentene har forpliktet seg gjennom WAP-forum til å bygge opp en felles standard, er det fortsatt avstand mellom de forskjellige løsningene.

Telenor Mobil valgte nylig Ericsson som leverandør av mobilnett (infrastruktur) for WAP. Det viser seg at blant annet Siemens og Alcatels WAP-telefoner benytter en annen versjon av WAP og derfor foreløpig ikke kan brukes i Telenors nett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse