Annonse


Norsk selger i Nokia-land

Den ene avtalen har sammenheng med at Finland overtar presidentskapet i EU, og den andre gjelder byggingen av et nytt nasjonalt kommunikasjonsnett for nødetater og det offentlige, melder Stento.

EU-relatert
Finland overtar presidentskapet i EU den 1. juli. Det finske innenriksdepartement har i den forbindelse ønsket å utvide og forbedre sitt lukkede system for radiokommunikasjon.

Departementet har inngått en avtale om å kjøpe et betydelig antall mobile og bærbare radioenheter fra Stentos finske datterselskap Tekno-Rema, men ønsker ikke å gi nærmere opplysninger om omfanget av ordren.

Tetra-nett
Samtidig har de finske myndigheter valgt Stento som den ene av to leverandører av mobile og bærbare radioenheter til et nytt nasjonalt nett innenfor radiokommunikasjon.

Annonse


Det nye nettet, som har fått navnet VIRVE, skal i første rekke brukes av nasjonale og lokale myndigheter, samt nødetater som politi, brannvesen, redningssentraler.

Nettet er basert på den nye digitale Tetra-standarden innenfor mobilradio.

60.000 brukere
Når det er ferdig utbygd i 2002, regner man med at nettet vil ha ca 60.000 brukere over hele Finland. Det nasjonale nettet skal erstatte flere foreldede, separate kommunikasjonssystemer.

– De finske myndigheter har vist Stento og Tekno-Rema stor tillit ved å velge oss som leverandør. Vi skal vise oss tilliten verdig og ser frem til et langsiktig samarbeid med en krevende, men meget interessant oppdragsgiver, sier adm. direktør Helge Midttun i Stento.

Stento overtok det finske kommunikasjonsselskapet OY Tekno-Rema i oktober i fjor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse