Arnt Sommerlund

Annonse


Nettmåling avgjør kvalitet

Arnt SommerlundMan må med andre ord ikke bare kunne levere nett-tjenester, men også overvåke og rask kunne feilrette problemer i tele- og datanettet.

Det hevder markedsdirektør Lars Gylling Christensen i GN Nettest. 7. juni lanserte selskapet sin produktlinje QUESTData, som skal hjelpe tilbydere av åpne og lukkede nettverk med installasjon, overvåking og feilretting.

– Nett bekymrer
Kutt i kostnadene har vært en av de viktigste begrunnelsene for å flytte taletrafikk fra tradisjonelle telenett til IP-baserte nett. Men markedsdirektørene i GN Nettest mener ”IP” ennå må bevise evnen til kostnadsreduksjoner. Og kvalitet er også et noe ubesvart spørsmål.

– Mange av våre kunder er stadig mer bekymret for konsekvensene av å introdusere ”ny teknologi” som IP i sine eksisterende nettverk. Spesielt med tanke på hvordan denne teknologien vil kommunisere med andre operatører og nye nettverksdeler. Det er åpenbart at det blir kritisk å kunne sjekke ytelsen, samspillet og tjenestekvalitet (QoS/Quality of Service), sier Gylling Cristensen.

Annonse


GN Nettest er en global leverandør av test- og måleutstyr/systemer for tele- og datanettoperatører. Selskapet er 100 prosent eid av det danske morselskapet GN Great Nordic.

Nye utfordringer
GN Nettest mener sammensmeltingen av multitjenester overIP, Frame Relay og ATM er en ny og tung utfordring for tradisjonelle tele- og nettoperatører.

– Den nye tingen er ikke IP, men at man går fra linjesvitsjet til pakkesvitsjede nettverk. Det er klart enklere å sjekke ytelsen i kjente linjesvitsjede nett enn å gjøre det samme for pakkebaserte nett, sier Gylling Cristensen.

GN Nettest mener mener introduksjonen av IP-basert netttrafikk har fjernet noe av muligheten for å kunne forutse trafikkmønstre og responsetid i nettverkene. Deres nye produktlinje QUESTData skal kunne tilføre nettoperatørene de nødvendige verktøyene for å kunne levere, overvåke og feilrette nettverkene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse