Hermansen (litt sur)

Annonse


Hermansen benekter salg

Hermansen (litt sur)Det er fremsatt påstander i media om at den kommende konsernsjefen i det sammenslåtte Telenor/Telia, Tormod Hermansen, skal ha tilbudt BT (British Telecom) en aksjepost på mellom tre og 15 prosent i det nye selskapet, skriver Telenor i sin pressemelding.

Benekter
”Jeg har naturligvis ikke tilbudt noe som helst til BT når det gjelder eierandeler. Fordelingen av aksjer håndteres av eierne, og jeg tilbakeviser på det mest bestemte slike grunnløse påstander,” sier Tormod Hermansen.

I forbindelse med BTs (British Telecoms) årlige partner-møte, som fant sted i Oslo i forrige uke, inviterte Tormod Hermansen styreformann og konsernsjef i BT, Sir Peter Bonfield til å få treffe styreformennene i Telia og Telenor. Bakgrunnen var BTs mangeårige samarbeid med Telenor og hensikten med møtet var å utveksle synspunkter på et mulig fremtidig samarbeid mellom det fusjonerte selskapet Telenor/Telia og BT.

Telianor-topper deltok
Fra Telenor og Telia deltok Jan Stenberg, styreformann i Telia, Arnfin Hofstad, styreleder i Telenor, Terje Thon, visekonsernsjef i Telenor og Tormod Hermansen, konsernsjef i Telenor. Telias konsernsjef Jan-Åke Kark var også invitert, men kunne ikke delta, skriver Telenor.

Annonse


”Jeg redegjorde i møtet bl.a. for status og fremdrift i sammenslåingsarbeidet. I denne forbindelse var også eierskap et tema. På dette området redegjorde jeg for de begrensninger for tildeling av aksjer til enkeltpersoner eller selskaper som fremgår av eieravtalen. Hele meningen med dette punktet – som begrenser hva en enkelt aksjonær eller aksjonærgruppe kan eie til tre prosent – er at det ikke skal bringes inn noen strategisk eier i dette nedsalget, utover de to stater,” sier Tormod Hermansen i pressemeldingen.

– Ikke i posisjon
”Jeg har naturligvis ikke tilbudt noe som helst til BT når det gjelder eierandeler. Jeg er fullt på det rene med at verken jeg selv eller selskapet er i noen posisjon til å gi noe slikt tilbud, og at fordelingen av aksjer er et forhold som håndteres av eierne i samarbeid med de banker som skal velges for å gjennomføre salget av aksjer.”

”Jeg kan fullstendig tilbakevise påstander om at jeg skulle ha gitt noe tilbud om tildeling av aksjer til BT, og jeg stiller meg særdeles uforstående hvordan slike påstander kan fremsettes”, sier Hermansen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse