Annonse


Tetra-svikt på Gardermoen

Hovedflyplassen har hatt betydelige problemer med Tetra-systemet.

– Tetra-systemet har ikke vist nødvendig driftsstabilitet for de kritiske funksjoner det skal betjene. Vi bruker vanlig tradisjonell radio som backup. På lang sikt vil jeg ikke si at Tetra-systemet vil være feil, men i denne fasen er det ikke tilfredsstillende, sier Bjørn Vinge.

Forsinkelse og oppetid
Framfor alt er det driftstabiliteten i systemet som ikke er god nok med de absolutte krav til oppetid man har på en flyplass. For det andre er det 300 millisekunders forsinkelse i systemet, noe som mange finner problematisk.

Det er Motorola som har levert Tetra-systemet til Gardermoen. Omlag 800 personer bruker Tetra på Gardermoen.

Annonse


Det meste gikk bra
– I hovedsak er vi fornøyd med IT-løsningene på Gardermoen. Vi holdt kostnadsrammen og tidsfristene. Vi valgte moderne, men i hovedsak velprøvd teknologi og vi fant fram til en god entreprisemodell, sa Vinge.

– Det betyr ikke at alt har gått glatt. Foruten Tetra-systemet hadde vi i en tid problemer med infosystemet der locking-funksjonen i en Oracle-base ikke fungerte som den skulle. Vi hadde seks utfall i snitt i tre timer hver. IT-delen var litt av forklaringen med bagasjehåndteringsproblemene. Vi hadde også en del innkjøringsproblemer med banelysene og adgangskontrollen, sier Vinge.

Tilfredsstillende
– I all hovedsak var innkjøringsproblemene over etter tre måneders drift og det er tilfredstillende i et så stort prosjekt. ATM-nettverket er noe av det mest avanserte vi har satset på. Det fungerer utmerket, sier Vinge.

At det kreves gode IT-løsninger for å styre 750 flybevegelser daglig og 13 millioner passasjerer årlig er åpenbart. Målt i antall flybevegelser er gardermoen i europeisk målestokk en mellomstor flyplass.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse