Joramo, Arne

Annonse


Telianor-fusjon i fare

Joramo, ArneDet faktum at EU-kommisjonen varsler at selskapenes tilbud ikke er nok og at det nå synes sannsynlig at Telia får påbud om å selge ut kabel-TV-virksomheten i Sverige, er alvorlige faresignaler. Sterke krefter i Sverige – inkludert deler av Telia-ledelsen – leter bare etter påskudd til terminere fusjonen. Det er EU-kommisjonen i gang med å gi dem.

EU-kommisjonen trenger ytterligere fire måneder på å gjøre sitt endelige vedtak om fusjonen Telenor-Telia. De sier i en melding tirsdag at de ikke finner Telia og Telenors tilbud til konkurransefremmende tiltak tilstrekkelig og de signaliserer klart at det er deres de facto-monopol på lokal aksess og TV-distribusjon som bekymrer kommisjonen mest.

Ikke nok utsalg
Ifølge pressemeldingen har Telia tilbud å selge ut Telia Norge og Telenor å selge sin tredjedel av Telenordia. Dette sier kommisjonen slett ikke er nok. De peker på en rekke områder der de ser selskapenes dominans som urovekkende og peker spesielt på aksess på telefoni og TV-distribusjon.

Signalene i meldingen er såpass klare at to ting er klart: Det vil komme hardere krav fra EU-kommisjonen enn det selskapene hittil har villet gi. Og for det andre vil kravene høyst sannsynlig komme på områder som TV-distribusjon, aksess-dominans og satellitt. Alt er kjerneområder som selskapene generelt vil ha vanskelig for å svelge.

Annonse


Kabel-TV
Pressetalsmann Ulf Bäckmann i Telia opplyser til Telecom Revy at fusjonspartnerene ikke i diskusjonene med EU overhodet har tatt stilling til hva som skal skje med kabel-virksomheten i Sverige som har 1,3 millioner abonnenter. EUs tidligere praksis kan tyde på at de kommer til å stille et slikt krav.

Informerte kilder i Telia hevder overfor Telecom Revy at det er sterke krefter både i styret og administrasjonen i Telia som ikke vil godta et slikt krav. Ja, det er faktisk ting som tyder på at deler av Telia-ledelsen direkte motarbeider fusjonen.

Dresser opp
Det klareste eksemplet ITavisen ser på det er den betydelige satsingen på Telia Norge AS.

Selskapet har formelig blomstret av investeringer og markedsføring etter at fusjonen ble vedtatt i de to selskapene. Ett av tiltakene er investeringer i Radio-LAN i en rekke store norske byer – nettopp et produkt som kan gi alternativ aksess til Telenors kobber. Eneste logiske alternativ årsak er en litt høyere pris ved salg av Telia Norge, men det kan selvsagt ikke balansere den økte konkurransekraft den ene fusjonspartneren nå gir sitt norske datterselskap.

I skrivende øyeblikk diskuteres fusjonen i Riksdagen og ITavisen forutsetter at de går inn for den med det vilkår at EUs endelige krav kan godtas. Men uansett utfall av behandlingen der kan fusjonen strande på konkurransekravene til EU.

I meget tynn tråd
ITavisen vil hevde at hele fusjonen nå henger i en meget tynn tråd. Faren for at det hele kan gå i vasken, synes større enn at det hele går i boks. At det nettopp går på kabel-TV og satellitt-distribusjon av TV, kommer ikke overraskende på noen. ITavisen er her fremme ved det helt avgjørende spørsmålet og det er mer enn et lite skjær i sjøen. Det er et digert isfjell rett foran baugen på fusjonsskuta. Når så sterke krefter i Sverige direkte motarbeider hele fusjonen, blir faresignalene knallrøde.

For konkurrentene til Telia og Telenor er EUs utsettelsesvedtak og signalene forøvrig som manna fra himmelen. Det gir f.eks. NetCom og Tele2 i Norge et markedsrom de ellers ikke ville hatt, i påvente av at de store brødrene skal ordne opp på et kammers der Mor Europa også gjør seg gjeldende i all sin velde.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse