Arkiv

Annonse


Telenor bedrer GSM-dekning

Arkiv

14. juni åpnet Telenor et nytt GSM-1800 mobilnett i Tønsberg, heter det i en pressemelding fra Telenor Mobil.

Økt trafikk
Men den er ikke bare sommergjestene alene som er med på å skape et behov for økt mobilkapasitet.

– Den kraftige økningen i mobiltrafikken i Tønsberg er hovedårsaken til at Telenor nå bygger ut GSM 1800-nettet som en avlastning for GSM 900. I løpet av det siste året har mobiltrafikken i byen økt med nær 50%. Vi nærmer oss nå taket for hvor mye mobiltrafikk vi kan avvikle i byen basert på dagens sendernett for GSM, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Mobil.

Annonse


Bykjerne avlastes
Det vil i første rekke være i den indre bykjerne i Tønsberg at GSM 1800 vil avlaste det opprinnelige GSM-900 nettet. Det er satt opp nye 1800-sendere flere steder i sentrum som vil dekke de mest trafikkerte områdene med Torvet og Kanalen ved Stensarmen. Senere vil det bli satt opp 1800-sender ved Hotell Klubben som vil gi dekning for Tønsberg Brygge samt Kilden.

I tillegg vil Telenor i sommer sette i gang en midlertidig GSM-1800 basestasjon ved Havna Hotell for å ta unna sommertrafikken.

Prøvedrift
Telenor har i noen uker hatt enkelte 1800-sendere i prøvedrift, og disse senderne håndterer allerede 4-5% av GSM-trafikken i Tønsberg-området.

Når det nye GSM-1800 nettet i Tønsberg er i full drift regner Telenor med å kunne bortimot doble mobilkapasiteten i den indre bykjernen sammenlignet med dagens kapasitet på GSM 900.

Datakapasitet
– Med ca 1,4 millioner GSM-kunder på landsbasis og stadig nye bruksområder for mobiltelefon, er vi nødt til å utvide kapasiteten. Når vi setter GSM 1800 i drift i Tønsberg er det for å møte utviklingen i abonnementstall og trafikk, men ikke minst for å kunne tilby nye kapasitetskrevende tjenester knyttet f.eks. til Internett, sier informasjonssjef i Telenor, Steinar Ostermann.

Han tror mange av Telenor Mobils kunder i Tønsberg vil være raskt ute for å skaffe seg en tobåndstelefon for å kunne ha nytte av den utvidede kapasiteten.

Beholde abonnement
Kundene kan beholde både abonnement og telefonnummer selv om man bytter til tobåndstelefon. Samtalepris og abonnementspris forblir også den samme. Med en tobåndstelefon (dual-band mobiltelefon) vil brukerne da få tilgang til hele Telenor Mobils GSM-nett, både GSM 900 og GSM 1800.

Telenor Mobil forventer at ca. halvparten av GSM-kundene vil ha tobåndstelefoner innen utgangen av år 2000.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse