2000

Annonse


Sterke år 2000-krav

2000

Telenor, Telia, Tele2 og NetCom hevder de er i rute og vil takle år 2000-problematikken. Men for å minimalisere farene for feil, vil de fryse inngrep og nye tjenester i telenettet de siste månedene før århundreskiftet. Dette fremkom tirsdag 8. juni på et år 2000-seminar i regi av Post- og teletilsynet i Oslo.

Garanti?
De fire teleleverandørene har alle, i hver sine vendinger, formulert målsettinger om at verken kunder, eier eller egne ansatte skal merke overgangen til år 2000. Men de tar forbehold for alminnelige betingelser og gjeldende avtaler. Teleleverandørene er med andre ord forsiktige med å gi garantier.

– Vi følger de til en hver tid inngåtte avtaler, sa prosjektansvarlig Jostein Lied i Telia.

Annonse


Ikke fornøyd
Men også telebrukerne var representerte, ved NORTIB (Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening). Statoils prosjektleder for år 2000, Reidar Breivik, holdt innlegget på vegne av brukerne, og var klokkeklar i sine krav til teleleverandørene.

– Vi forventer år 2000-garantier. Telia sier at det “kan bli en diskusjon” om avtaler. Hvis noe er levert i løpet av de senere år, vil vi forvente at leverandøren retter feilene, sier Breivik.

Han innrømmet riktignok at telebrukerne også har en ansvar for kontroll og testing, og at det kan være klokt å gå gjennom de serviceavtaler en har i bedriften.

Ansvarsspørsmål
Men selv om de juridiske forholdene rundt år 2000 kan være uklare, forventer Breivik at teleoperatørene tar ansvar.

– Om ikke annet synes jeg at de har et moralsk ansvar som gode leverandører hvis de vil være offensive på dette området, sa Breivik på vegne av telebrukerne.

– Vi må forvente at leverandørene tar vare på sin rolle som “totalleverandør”. Det er oss knekkende likegyldig hvis det er underleverandører som svikter. Heldigvis har flere i bransjen oppdaget dette.

Forventer beredskap
Breivik tok også opp behovet for oppfølging dersom feil skulle oppstå.

– Vi forventer at leverandørene har beredskap ved feil på utstyr. Og da nytter det ikke bare med et callsenter – der du hele tiden blir “satt videre” uten å få svar. De må ha bemannede posisjoner, slik at man kommer fram og får gjort noe brukbart når man er i kontakt med leverandørene, sa prosjektlederen for år 2000 i Statoil.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse