Musikk på nettet (MP3)

Annonse


Stengte mer enn 100 MP3-siter

Musikk på nettet (MP3)

Den tyske delen av IFIP, som består av en rekke plateselskaper verden over, har lykkes med å stenge over 100 websider som har ulovlig MP3-innhold, skriver Internetguiden.

Siden IFIP finnes i 70 lender drøyer det nok ikke lenge før man prøver å stenge samme typen websider i flere av disse lendene også.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse