Annonse


Pris til telemedisin

Gruppen får prisen for sin innsats for å utvikle og fremme telepatologi som metode innen telemedisin. Prisen overrekkes 11. juni i Langesund – på elektronikk- og databransjens årlige samling, Studiemøtet.

– Har lykkes
I følge en pressemelding fra Telenor har Telepatologigruppen lykkes med å omsette anvendt forskning til praktiske resultater. Og det innen et område som trolig vil få stor betydning framover, både velferdsmessig og økonomisk.

Gruppen startet sitt arbeid i Tromsø i 1989, og var da pionerer i oppbyggingen av et nytt forskningsfelt. De har siden har vunnet stor internasjonal anerkjennelse for sine resultater.

Gruppen består av professor Tor J. Eide, nå leder for Avdeling for patologi ved Rikshospitalet, overlege Ivar Nordrum ved Avdeling for patologi ved Regionsykehuset i Tromsø, direktør Bjørn Engum, nå direktør ved Aust-Agder Sentralsykehus i Arendal, forskningsdirektør Birger Nymo og seniorrådgiver Eivind Rinde, begge Telenor Forskning og Utvikling.

Annonse


Tverrfaglighet
Et særmerke for Telepatologigruppens arbeid har vært tverrfaglighet, i følge Telenor.

– De har kombinert ekspertise fra de tre fagområdene datateknologi, telekommunikasjon og medisin. Resultatet har blitt metoder og utstyr for fjerndiagnose, som helt fra begynnelsen var internasjonalt ledende og som nå er i daglig bruk i mange land, heter det i pressemeldingen.

Arbeidet har vært en del av det større telemedisinprosjektet i Tromsø. Dette har resultert i opprettelsen av Telemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Tromsø. Det foreligger også et “Memorandum of Understanding” med Verdens Helseorganisasjon med intensjon om å etablere et “Collaborative Center” innen telemedisin i denne byen. Senteret skal dekke Europa og deler av Asia.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse