Nokia Future 1

Annonse


Supermobil klar for testing

Nokia Future 1

UMTS-terminaler vil kunne oppnå en overføringshastighet fra 384 Kbit per sekund til hele 2 Mbit per sekund. Til sammenligning har dagens GSM-system en kapasitet på kun 9,6 Kbit per sekund.

Hastigheten på UMTS kan dermed bli mer enn 200 ganger høyere enn i dagens GSM-system.

Ikke kommersielt
Prøvekonsesjonen vil ikke gi tilbyderne anledning til å gå ut med kommersielle UMTS-tilbud. Det øvrige omfang og innhold vil bli nærmere bestemt i dialog med Post- og teletilsynet.

Annonse


Dersom det skulle vise seg å bli flere søkere enn det som kan plasseres i ett område, for eksempel Oslo, kan det åpnes for konsesjoner i et annet område, for eksempel Bergen. Det vil derfor neppe bli noe problem med frekvensmangel for prøvekonsesjoner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse