Standahl, NY

Annonse


Ark benekter krise

Standahl, NY

– Jeg er absolutt ikke glad for den uheldige personavgangen vi er inne i, sier Arks konsernsjef Jan Erik Standahl. Men vi er på ingen måte i en slik krise som det er blitt hevdet.

Inkluderer nedskjæringer
Spesielt har Ark Cinet vært hardt rammet av oppsigelser. Selve konsernet Ark har om lag 1.200 ansatte. Ifølge Standahl er det foreløpig snakk om at 90 mennesker vil forlate selskapet.

– Dette taller er inklusive de mennesker som på grunn av nedskjæringer ville ha mistet jobben, sier konsernsjef Jan Erik Standahl i Ark.

Annonse


Har flere ressurser
– Jeg beklager å miste gode ressurser, men det er også ressurser igjen blant de som er med oss, sier Arks konsernsjef Standahl.

Ifølge adm. dir Per Morten Hoff skifter 27 prosent av de organiserte innen Kontor og Datateknisk Landsforening jobb hvert år.

Kritikk eller støtte?
Standahls lederstil er blitt hardt kritisert, og han sier selv at han rent personlig tar kritikken til etterretning. Han ønsker allikevel ikke å kommentere kritikken utover at han har fått både blomster og e-post i hundrevis i støtte.

– Det antyder at det ikke bare er misnøye, men også en motsatt holdning, sier Standahl.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse