Kinas flagg

Annonse


Vil kontrollere nettet

Kinas flagg

Problemet de står overfor kan virke uoverstigelige når man tenker på at ekspertene regner med at landet vil ha 10 millioner nettbrukere neste år. Dermed vokser behovet for kontroll.

I forbindelse med tiårsdagen for massakren på Den himmelske freds plass, en massakre som kvalte den demokratiske bevegelsen i landet, har myndighetene slått til mot nettkafeene i landet.

Tøff lisens
I landets største by Shanghai gjennomførte politiet rassiaer mot såkalte uregistrerte internettkafeer i byen. Shanghai har over 2.000 slike kafeer, men bare 1.500 har søkt om registrering og myndighetenes godkjennelse. Hittil har bare 350 fått lisens til å drive, skriver Nando Times.

Annonse


278 uregistrerte internettkafeer ble underlagt disiplinærstraff, i form av solide bøter eller advarsler, men ingen ble stengt i følge de opplysningene ITavisen sitter med,

I tillegg har kinesiske myndigheter nedlagt midlertidig forbud mot å sende politiske tekstmeldinger via personsøkere og e-post. Dette gjelder også politiske nyheter lastet ned fra nettet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse