Nilsen, Oddvard

Annonse


Vil dempe telepriser

Nilsen, OddvardIkke alle nyter like godt av dereguleringen, mener Høyre. Telenors prismanipulering av sitt aksessnett slår uheldig ut for forbrukerne.

Telenor skviser?
– For telefonsamtaler faller prisene, men vi har den høyeste abonementsprisen i Europa, sa Nilsen fra talerstolen på Stortinget.

Så lenge ett selskap kan kontrollere prisen på retten til summetonen, vil det slå ut negativt for forbrukerne.

Nilsen peker på at man i Sverige har man innført en maxpris på abonnementspriser. Således vil man få en rettferdigere konkurransesituasjon og forbrukerne kan nyte lavere priser over hele fjøla.

Annonse


Rebalansering ?
Statsråd Dag Jostein Fjærvoll har konferert med ulike parter og vil undersøke saken enda nærmere.

Han vil vurdere å iverksette tiltak hvis systemet oppfattes som uriktig, men understreke at Telenor har gjennomført en rebalansering av kostnadene.

– Ting skjer, og jeg har ikke grunn til å tro at Norge vil være i en annen situasjon en andre sammenlignbare land er i fremtiden, sa han fra talerstolen i dag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse