Arnt Sommerlund

Annonse


UMTS fremskyndes?

Arnt SommerlundNorge er på mange måter et foregangsland innen telekommunikasjon. Men når det gjelder utbygging av tredje generasjons mobilnett (UMTS), ligger vi etter både Finland og Sverige.

Tid er penger
– Hva er årsaken til at vi må vente ett til ett og et halvt år, når tiden er en viktig konkurransefaktor, spurte Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fra Stortingets talerstol.

Flere politikere har uttrykt misnøye over at Finland allerede har utdelt UMTS konsesjon, mens Norge tidligst begynner dette arbeide til neste år.

Fremskynder?
– Jeg trodde Schjøtt-Pedersen ville skryte over at regjeringen har fremskyndet behandlingen, svarte samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll.

Annonse


Samferdselsministeren regner med en UMTS-konsesjonsutlysning fra andre halvår 2000. Fjærvoll lovet at stortinget vil bli nærmere orientert om utvikling.

Han understreket imidlertid at det er en rekke praktiske tiltak som må gjennomføres og at man må forholde seg til og at ting tar tid. Hva som gjorde utviklingen i Norge treger enn nabolandene valgte han ikke å redegjøre for.

Fjærvoll opplyste også om at det må tas stilling til virtuelle aktøres tilgang til andre mobiloperatørers nett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse