Nilsen, Oddvard

Annonse


Problematiske teleroller

Nilsen, Oddvard

– Det skal være vanntette skott mellom rollene som eier og som regulatør, sier Høyres samferdselspolitiske talsmann Oddvar Nilsen.

Høyre og Frp er i mindretall når det gjelder et forslag om at Næringsdepartementet skal overta forvaltningen av statens aksjer i det nye Telia/ Telenor-selskapet.

Vil vente
Medlemmene i Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre mener at det vil være uheldig å ta ansvaret fra Samferdselsdepartementet og gi det til Næringsdepartementet mens selve omdanningen skjer. Derimot mener disse partiene at Regjeringen skal ta opp spørsmålet etter at det har skjedd en delprivatisering.

Annonse


– Vi tar opp spørsmålet selv om vi ikke regner med å få gjennomslag. Vi har gjort det tidligere og kommer til å gjøre det på nytt, sier Nilsen. Han regner med at de etter hvert vil vinne fram.

Både i Danmark og i Sverige er de tilsvarende tilsynene frittstående.

Krav fra EU
EUs stiller krav om at eierskap og roller som regulator skal skilles fra hverandre.

– Spesielt når en åpner for konkurranse er det viktig å skape et system som har tillit, mener Nilsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse