Annonse


Sveriges største ATM-nett

ATM-nettet som skal være ferdig i juni, blir bygget for IT-selskapet Sema Group som i sin tur leier ut kapasitet til sine kunder. Utbyggingen vil koste 50 millioner kroner som inkluderer tre års drift og vedlikehold.

Bedre for «Lånekassen»
Sema Groups største kunde er den svenske «lånekassen» Centrala studiestödsnämnden (CSN). CSN er også de første som vil ta i bruk det nye nettverket.

– Med det nye fibernettet får vi et stabilt nett med høy kapasitet. Dette vil bedre arbeidssituasjonen til våre ansatte som vil kunne yte bedre service til våre låntakere og studenter, sier IT-sjef Thomas Svensson i CSN.

Nettet, et såkalt WAN (Wide Area Network) vil forbinde 40 ulike steder i Sverige. Fibernettet gjør det mulig å overføre opp til 155 Mbit/s avhengig av hvilken aksess kundene velger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse