Annonse


Svensk sabelrasling

Den svenske regjeringen foreslår ikke uventet at Riksdagen godkjenner fusjonsavtalen mellom Telia og Telenor – uten endringer. Näringsutskottets (tilsvarende Næringskomiteen) flertall, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet, sørger for at blir flertall i Riksdagen når saken behandles 14. juni.

Uenige
Moderaterna og Kristdemokratarna støtter fusjonen, men er sterkt uenige i at den norske og svenske staten skal ha aksjemajoritet i hele 16 år. De heder det innebærer en politisk blokkering, i følge en melding fra Näringskottet.

Centern vil ha garantier for tele- og datanettutbyggingen, hvis ikke vil de avvise regjeringens forslag. Bare Folkpartiet er helt i mot fusjonen.

Les mer på Riksdagens nettsider www.riksdagen.se/debatt/9899/pressmed/Telia.htm

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse