Arkiv

Annonse


Truet via e-post

Arkiv

Tiltalte forklarte at bakgrunnen for e-posten var gjentatte forsøk på å rydde opp i et forretningsforhold, melder Bladet Tromsø.

Berettiget harme
Da ingenting skjedde, sendte 41-åringen meldingen via nettet. Han understreket at ordlyden i e-posten ikke var bokstavelig ment, men heller å betegne som “berettiget harme” etter et utall henvendelser.

Politiet mener at e-posten rammes av straffelovens bestemmelser fordi den er skremmende og bevitner om plagsom adferd.

Annonse


Følte seg truet
Datamannen, som mottok e-posten, tegnet i sin forklaring et helt annet bilde av situasjonen:

– Jeg følte meg truet og overvåket av 41-åringen. Dette gikk også ut over samboeren min. Alt kuliminerte før jul i fjor. Da ble jeg slått ned på gata av tiltalte, fortalte fornærmede i retten.

3.000 kroner
Aktor la ned påstand om en bot på 3.000 kroner, subsidiært 15 dagers fengsel, og saksomkostninger etter rettens skjønn, skriver Bladet Tromsø.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse