Annonse


Tøff kamp om IT-Fornebu

Følgende sju har levert tilbud til Statsbygg:

 • IT Fornebu AS (Norsk Investorforum med blant annet Fred Olsen)
 • Nettverk Fornebu AS (Orkla, Storebrand og ICA/Hakon)
 • Fornebu Technoport (Forskningsparken og KLP Eiendom)
 • International Education Centre (Mangler penger og kontakter)
 • Science & Technology Park Services Limited, Irland (Ukjent i hjemlandet)
 • Enterprise Holding Company, Sveits (Enterprise hvem?)
 • Verdens Fredsfond (Studentmoro)

De fire sist rangerte kandidatene vurderer vi som uaktuelle og glemmer dem i den videre presentasjon av IT-utbyggingen på Fornebu.

IT-Fornebu AS
IT-Fornebu AS med seniorsynser Fred Olsen, superlobbyisten Per Morten Vigtel og tidligere statsråd Gudmund Hernes som frontfigurer har et stort forsprang på de øvrige kandidatene og er vår favoritt til å vinne duellen om utbyggingen på Fornebu.

Selskapet vil bruke 6,3 milliarder kroner på å bygge ut drøyt 500 mål på Fornebu. Til sammenligning tilbyr de andre kandidatene et senter som bare er drøyt halvparten så stort. Sistnevnte er da også i samsvar med næringsminister Sponheim og det såkalte Spjøtvoll-utvalgets forslag.

Annonse


IT-Fornebu vil også bygge 1.600 boliger på til sammen 140.000 kvadratmeter, dette er mer enn ti ganger så mye som Sponheim legger opp til. I tillegg vil de bruke 40.000 kvadratmeter til forskning og utdannelse, fire ganger så mye som Sponheims forslag.

Tross manglende tillit hos næringsminister Lars Sponheim og regjeringspartiene har IT-Fornebu et forsprang på de to andre kandidatene som skal bli vanskelig å hente inn, selv om dette alternativet sannsynligvis ikke vil være regjeringens innstilling.

Langvarig politisk lobbying mot Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gjør at IT-Fornebu nok har disse partiene på sin side når det endelig slaget vil finne sted. Slik denne saken har utviklet seg er det sannsynligvis i Stortinget det virkelig slaget vil stå, og der er IT-Fornebu vinnerne per i dag.

Pluss:

 • Har vært alene på banen i lang tid
 • Norges beste lobbyist i Per Morten Vigtel
 • Har Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet på sin side
 • Kan vise til konkrete resultater av sitt arbeid med å knytte til seg aktører på Fornebu.

Minus:

 • Liten støtte hos regjeringspartiene
 • Motstand i norske kunnskapsmiljøer
 • ”Tynn” visjonHvordan takler de den nye konkurransesituasjonen?

Nettverk Fornebu AS
Nettverk Fornebu AS har tilbudt løsninger som langt på vei er tilpasset regjeringens retningslinjer. Prosjektet har en kostnadsramme på to til tre milliarder kroner og det planlegges utbygging av 115.000 kvadratmeter gulvflate.

Prosjektet skal etter planen eies med 50 prosent av staten, Orkla og ICA/Hakon vil ha 17,5 prosent hver og Storebrand 15 prosent. Konserndirektør Halvor Stenstadvold leder interimstyret med Orklas Jens P. Heyerdahl, Storebrands Åge Korsvold og ICA/Hakons Stein Erik Hagen som medlemmer.

De har startet selskapene Nettverk Fornebu og Drift Fornebu som skal stå for eierskap og drift av bygningsmassen som hører til senteret, og Inkubator Fornebu og FU Fornebu som skal bistå med koordinering mellom gründerne og forskningsaktiviteten.

Nettverk Fornebu signaliserer at de vil ha et nært samarbeid mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner men mangler konkrete resultater å vise til.

Pluss

 • Storebrand, Orkla og ICA/Hakon er tunge aktører i norsk næringsliv
 • Gode kontakter i de politiske miljøene
 • Kontakter i internasjonale finansmiljøer
 • Levert tilbud som er godt tilpasset regjerings retningslinjer
 • Kan eiendomsutvikling og forvaltning

Minus

  Mangler visjon

 • Ingen allianser med norske forskningsmiljøer
 • Manglende kunnskaper om IT-utvikling

Fornebu Technoport
Vil de neste ti årene bruke om lag 2,5 milliarder kroner på å utvikle et kunnskapssenter på 270 mål. De vil opprette et fond på minst 100 milliarder kroner som skal brukes til å investere i it-bedrifter over hele landet.

KLP og Forskningsparken har også forpliktet seg til å gi halvparten av netto verdiskapning tilbake til Fornebu Technoport.

Til tross for KLPs erfaring med eiendomsutvikling og Forskningsparkens mangeårige erfaringer med utvikling av forskningsparker stiller de i utgangspunktet svakest av de tre aktuelle kandidatene. De har kommet sent på banen og selv om har kommet med et tilbud som på mange måter er skreddersydd for regjeringens opplegg har de liten eller ingen forankring i det politiske miljøet, verken i regjeringen eller på Stortinget.

De har derimot støtte hos de etablerte norske kunnskapsmiljøene og fra Interesseorganisasjonen for forskningsparkene i Norge. Spørsmålet er om de klarer å overbevise stortingspolitikerne innen avgjørelsen vil finne sted. Hva med å ”angripe” distriktsrepresentantene som frykter for sine lokale IT-sentre? Her innbyr muligens Fornebu Technoports løsning til mer samarbeid enn sine to konkurrenter.

Pluss

 • Har erfaring med utvikling av teknologiparker
 • Kan eiendomsutvikling og forvaltning
 • Innbyr til samarbeid med øvrige forskningsparker i Norge
 • Følger Sponheims forslag til arealbruk
 • Støtte i norske kunnskapsmiljøer
 • Mindre trussel mot andre norske it-parker enn konkurrentene
 • Internasjonalt nettverk med andre forskningsparker

Minus

 • Er kommet sent på banen
 • Mangler visjon
 • Dårligere kontakter i de politiske miljøene enn sine konkurrenter
 • Mangler kjente profiler til å fronte sitt tilbud

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse