Annonse


Sterkt Fornebu-alternativ

– Når ble alliansen som står bak Nettverk Fornebu dannet?

– Samarbeidet har pågått over en tid, men etter at næringsminister Lars Sponheim la frem sine anbudsspesifikasjoner for et IT-senter den 8. april, skjøt prosjektet for alvor fart, sier adm. direktør Halvor Stenstavold i Orkla til ITavisen.

Bruker mye IT
Halvor Stenstavold fronter Nettverk Fornebu AS på vegne av Orkla, Storebrand og Haakon/ICA. Han har også ledet Norges forskningsråd siden juli 1994.

– Hvilke kvalifikasjoner har Nettverk Fornebu for å bygge et IT-senter på Fornebu?

Annonse


– De tre samarbeidspartnerne kan mye om eiendom hvor vi totalt disponerer fire millioner kvadratmeter. I tillegg er alle selskapene mye større IT-brukere enn folk flest er klar over, sier Stenstavold.

IT-investorer
Stenstavold understreker at selskapene også er blant de største investorene i IT- og telekombedrifter i Norge.

– Orkla alene har investert tre milliarder kroner i denne sektoren og Storebrand sannsynligvis enda mer, sier han.

– Orkla er også villig til å bruke flere hundre millioner kroner de nærmeste årene på IT-prosjekter, av dette vil en god del gå til bedrifter i oppstartsfasen. Vårt tyngdepunktet ligger mer på inkubasjon og nyutvikling enn forskning, sier han.

Flinke til å organisere
Stenstavold sier at Orklas IT-satsing omfatter både norske og utenlandske selskaper.

– Jeg vil også nevne vår investering i NetCom, hvor vi var inne lenge før selskapet ble børsnotert. I tillegg er ett av våre viktigste fortrinn evnen til å organisere komplekse prosjekter, sier han.

Visjon
– Hva er så Nettverk Fornebus visjon bak dette tilbudet?

– Vi er enige med Storting og regjering som sier at det trengs et løft for å styrke utviklingen av norsk IT-sektor. Vi ønsker å bidra til å skape interessante samarbeidskonstellasjoner, sier Stenstavold.

– Vi er ikke helt enige i Sjøvold-utvalgets innstilling. Vi mener Fornebu har helt spesielle forutsetninger som gjør at vi kan utvikle et interessant konsept som kan friste utlendinger til å komme til Norge, sier Stenstavold.

Kino og barnehager
Han understreker derfor at Nettverk Fornebu vil engasjere seg i utviklingen av Fornebu og være en langsiktig eier.

– Vi ser for oss at de personene som de skal trekke til dette området er yngre par hvor begge er i arbeid. Vi ønsker derfor å bygge hybler og små leiligheter slik at yngre familier får råd til å bo der. I tillegg trenger vi barnehager, underholdningstilbud som kino osv. Det er summen av alle disse faktorene vil gjøre dette området attraktivt, sier Stenstavold.

– Hva er deres styrke i forhold til IT-Fornebu?

– Vi har fokus på nyskaping og bedriftsetablering. Vi tror ikke at antallet boliger er avgjørende, sier Stenstavold.

Sterke på etablering
– Og styrken i forhold til KLP/Forskningsparken?

– Vi representerer et helt annet alternativ, og har større kontaktflate til å vurdere denne typen bedrifter.

– Generelt mener jeg også at vårt prosjekt legger vekten over fra forskning, utvikling og utdanning mot større fokus på knoppskytning og bedriftsetablering, sier Stenstavold.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse