Annonse


IT-Fornebu truer ikke andre

– Hvordan kom samarbeidet mellom Forskningsparken og KLP om Fornebu Technoport i stand?

– Adm. direktør Steinar Manengen i KLP Eiendom tok kontakt med oss, sier adm. direktør Svenning Torp i Forskningsparken. Han understreker at de to har samarbeidet tidligere gjennom utbyggingen av Forskningsparken og at KLP kan eiendomsutvikling.

– Noe av det som skiller vårt prosjekt fra de andre tilbyderne er at vi også ønsker å benytte det eksisterende terminalbygget på Fornebu, sier Torp.

Samarbeider med Staten
KLP vil finansiere utviklingen av Fornebu Technoport i samarbeid med Staten.

Annonse


KLP har en forvaltningskapital på 80 milliarder kroner og eier eiendommer til en verdi av 6,5 milliarder kroner, av dette er halvparten egenutviklet.

Nyskaping
– Forskningsparken er sterke på nyskaping, de siste 14 år har vi utviklet en forskningspark på størrelse med den som nå skal utvikles på Fornebu. Totalt har vi bidratt til mer enn 100 nyetableringer, av disse er om lag halvparten såkalte IT-bedrifter, sier Torp.

– Han understreker også at de har et omfattende samarbeid med forskningsparker og tilsvarende institusjoner over hele verden.

– Hva er forskjellen mellom å utvikle Fornebu Technoport fremfor å utvide Forskningsparken med byggetrinn tre og fire?

– Det blir absolutt mindre forskning på Fornebu enn på Gaustad. Virksomheten på Fornebu vil også bli mer markedsrettet og ha tyngdepunkt innenfor telekommunikasjon, sier Torp.

– Vil ikke Fornebu Technoport utvanne virksomheten ved andre norske IT-parker?

– Vi vil ikke ha et eksklusivt IT-senter på Fornebu, men som en node i ett nettverk sammen med de øvrige norske IT-sentrene, sier Torp.

Konkurransedyktig
– Hvordan skal aktiviteten på Fornebu lokke til seg utenlandske investorer?

– Vi må markedsføre internasjonalt at vi har noen gode innovative forskningsmiljøer. Vi har også Europas største tetthet av ingeniører i Oslo-området, og disse har et lønnsnivå som gjør oss konkurransedyktige på pris, sier Torp.

– Vi nordmenn tar også raskt i bruk nye tekniske løsninger og er av den grunn interessant som ”et testlaboratorium” for å prøve ut og lansere nye løsninger, sier Torp.

– Hva skiller Fornebu Techoport fra deres IT-Fornebu og Nettverk Fornebu?

– Vi har lagt mindre vekt på boligbyggingen fordi vi har liten tro på at det er pene boliger som vil trekke utlendinger til Norge og Fornebu. Så lenge folk tilbys et fornuftig sted å bo vil ikke boligbyggingen på Fornebu bety noe fra eller til, sier Svenning Torp.

Fornebu Technoport ønsker å starte opp forstadiet til Fornebu Technoport i KLP-eide lokaler allerede i høst, og flytte hele virksomheten når Ekspedisjonsbygget er innflyttingsklart.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse