Annonse


Nei til opsjoner

Regjeringen har forslått at ansatte i det nye selskapet skal få tilbud om å kjøpe aksjer til gunstige vilkår i selskapet.

Usikker verdi
– Ved børsintroduksjonen vil det være knyttet betydelig usikkerhet til verdifastsettelsen av selskapet. Hvis det tildeles opsjoner til ansatte ved børsintroduksjonen kan dette derfor gi uforutsigbare og utilsiktede gevinster, sier Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Nå vil Arbeiderpartiet diktere regjeringen i dette spørsmålet. I en pressemelding fra Ap heter det:

– Arbeiderpartiet forutsetter at regjeringen gjennom sin eierposisjon i det nye selskapet forhindrer at dette skjer.

Annonse


Vil kutte honorarer
Schjøtt-Pedersen vil også kutte honorarene til rådgiverne.

Disse kan bli på nesten tre milliarder om vanlig honorarsatser brukes.

– Dette er helt urimelig og Arbeiderpartiet ber regjeringen vurdere tiltak som kan redusere den norske og svenske stats kostnader. Selvfølgelig må hensynet til verdifastsettelsen ivaretas. Men, det er ikke rimelig at disse selskapene skal få en slik vesentlig del av den verdien det norske og svenske folk har bygget opp i teleselskapene gjennom en årrekke, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse