Fusjonen1

Annonse


Her er styret i Telianor

Fusjonen1

Fredag utnevnte eierne styremedlemmer i det fusjonerte selskapet mellom Telenor og Telia. Samferdselsdepartementet har pekt ut følgende til å sitte i styret fra norsk side:

  • Kari Broberg, logistikkdirektør, Østre Toten.
  • Arnfinn Hofstad, direktør, Levanger
  • Eivind Reiten, konserndirektør, Oslo. Når Reiten nå går inn i dette styret fratrer han også vervet som leder av styret i Posten.
  • Siri Teigum, advokat, Oslo.

Det svenske Näringsdepartementet har pekt ut følgende representanter:

  • Jan Stenberg, har i dag tittelen administrerende direktør. Men han er satt på som ny styreleder.
  • Anders Igel, direktør.
  • Birgitta Johansson Hedberg, direktør.
  • Dag Detter, departementsråd.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse