Annonse


Internett driver USA

Takket være «den digitale økonomien» reduseres inflasjonen, mens brutto nasjonalprodukt øker.

Ikke bare påstand
Det har ofte vært sagt mye om Internetts betydning for samfunnsøkonomien, men man har hittil ikke hatt statistikk for å belegge slike påstander. Ikke før nå, når handelsminister William Daley i USA sier at han har belegg for å hevde at om lag en tredel av dagens veksti den amerikanske økonomien skyldes IT.

Samtidig har prisutviklingen på IT-baserte tjenester og elektronisk utstyr bidradd til å redusere prisnivået i USA med minst et prosentpoeng.

E-handelen?
Mye av denne utviklingen skyldes den kraftige framveksten av e-handel. Men likevel står e-handel for mindre enn én prosent av alle transaksjoner i USA, sier Daley. Man har altså fremdeles plass for stor forbedring – og det er snakk om små forskyvninger før resten av verden kan ta igjen USA.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse