Annonse


Nera tjener godt på år 2000

Det er direktør for forretningsenhet for satellitterminaler, Ottar Bjåstad i Nera Satcom AS som sier dette til ITavisen.

Veldig sikkert
Kjøperne vurderer Inmarsats geostasjonære satellitter 36.000 kilometer ute i verdensrommet som minst like sikre som det ordinære, fiberbaserte telenettet, og ønsker derfor å bruke sambandet som back-up ved årtusenskiftet.

Så langt i år har Nera solgt 180 såkalte “Inmarsat B-land” terminaler for høyhastighets datakommunikasjon. Det betyr at selskapet i løpet av årets fire første måneder har levert nærmere to tredjedeler så mange terminaler som det leverte i hele fjor, nemlig 300.

Annonse


Til utlandet
Til sammenligning solgte selskapet i første kvartal i fjor 85 B-terminaler. I de årene som har gått siden den koffertstore, vel 20 kilo tunge terminalen ble lansert i 1994, er det solgt omtrent 1.600 eksemplarer.

– Det er hovedsakelig forsvaret og andre offentlige organisasjoner i USA, Canada og England som står for den økte etterspørselen, sier Bjåstad.

Salget av Inmarsat-terminaler for høyhastighets datatrafikk fra maritime installasjoner har ikke tatt av i samme grad.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse