Fusjonen1

Annonse


Telianor på børs før jul?

Fusjonen1

Det er i tilfelle snakk om å selge 15 til 25 prosent av selskapet, som antakelig vil få en verdi på om lag 440 milliarder kroner.

Størst i Skandinavia
Kilder i Stockholm sier til Financial Times onsdag at selskapene allerede ”søker etter fleksibiliteten” til å noteres på Stockholms-børsen i oktober eller november i år, med Oslo og London som sekundærbørser.

Det vil i tilfelle bli den største, internasjonale aksjeutstedelse noen gang i Skandinavia. De to regjeringene vurderer også notering i New York, hevder FT, uten at de foreløpig har besluttet noe.

Annonse


Finansielle rådgivere
Den svenske regjering har allerede valgt den britiske investeringsbanken Schroders som rådgivere, med Arne Berggren, tidligere direktør i Verdensbanken og styremedlem i den svenske Nordbanken, som regjeringens tilsynsfører.

Den norske regjeringen har foreløpig ikke bestemt hvem som skal benyttes som rådgivere og ledere ved børsnoteringen.

Uavhengig av EU
Telenors Dag Hylin sier imidlertid at Telenor og Telia sammen er i ferd med å utpeke sin egen finansielle rådgiver. Dette vil skje uavhengig av EU-kommisjonens avgjørelse neste uke om fusjonen skal granskes i fire måneder til.

– Vi kan fremdeles starte det forberedende arbeidet med noteringen selv om EU ikke avgjør noe, sier Hylin.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse