Ill. Wangberg

Annonse


Nyskapende om Internett

Ill. WangbergKringkastingsselskapet BBC (British Broadcatsing Cooperation) har hatt som formål å få 100.000 briter til ringe BBC og be om å få arrangert en oppvisning i Internett bruk i sitt nærområde. Kampanjen startet i slutten av april og spenner over seks uker. Allerede midtveis er målet nådd.

Over 100.000 mennesker har bedt om en gratis internettdemonstrasjon lokalt, forteller Graham Thomas som har markedsført kampanjen for BBC Education.

– Ha kontroll
– Det handler om å gi menneskene makt til å ha kontroll over sitt eget liv, sier Thomas til Telecom Revy. Han forklarer derfor at opplegget er svært så utradisjonelt, multimedialt og interaktivt i en særdeles utvidet betydning av ordet.

I tillegg til radioprogrammer og TV-serier, en egen hjemmeside på Internett samt opplæring via CD-ROM, samarbeider BBC Education med 5.000 forskjellige former for organisasjoner over hele Storbritannia.

– Dette handler om alt fra puber til sportsklubber, forteller Thomas. Lokale bibliotek har også vært en viktig samarbeidspartner, nettopp fordi bibliotekarene har fungert som en ”interaktiv kanal”. Det er i bibliotekene at mye av demonstrasjonene og forsøkene har foregått og bibliotekarene melder fra om folks reaksjoner og behov tilbake til oss slik at vi tilpasser opplæringsprogrammene etter de tilbakemeldingene vi får.

Annonse


Uformelt og tilgjengelig
Thomas legger vekt på at opplæringsprogrammet er uformelt og tilgjengelig der folk befinner seg.

– TV- og radioprogrammene kan virke inspirerende på folk, sier han, men de som tenner på det vi viser dem må også kunne få anledning til å prøve ut det de har sett i praksis. Derfor er det plassert ut datamaskiner på pubber i fotballklubber, i biblioteker med mer.

Politisk støtte
WebWise får full støtte fra regjeringen Blair. Regjeringen ser kampanjen som et viktig ledd i voksenopplæringen for å forberede Strobritannia på det nye årtusenet hvor IKT vil innta en stadig mer dominerende plass.

Undervisningsminister David Blunkett har sendt ut en pressemelding der han slår fast at han ”håper denne kampanjen, som regjeringen støtter, vil føre til at flere mennesker griper fatt i mulighetene for livslang læring og sjansene dette gir dem for å realisere sitt potensiale, og at de blir i stand til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter effektivt på et nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked som er i stadig forandring.”

Undervisningsministeren oppfordrer derfor alle voksne og unge til å følge med på BBCs kampanje WebWise. Blunkett erklærer også at regjeringen har til hensikt å sørge for at Storbritannia blir ledende innenfor bruk av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Dette gjelder både innenfor teknologiutvikling, undervisning og e-handel.

Blant annet har regjeringen bevilget 700 millioner pund (eller nær 8 milliarder kroner) for å sørge for at alle britiske skoler er koblet opp mot Internett innen utgangen av år 2000.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse