Annonse


DVD-seier for Akers Mic

Man kan ikke kalle det ulovlig parallellimport av en film så lenge DVD-versjonen importeres lenge før den ”offisielle” norske versjonen er tilgjengelig, sier namsretten i Oslo.

De norske distributørene vil først han en europeisk DVD-utgave av ”The Waterboy” med norsk tekst på markedet i oktober. De mener de vil tape store beløp hvis den amerikanske utgaven på forhånd er tilgjengelig. Derfor ville de stoppe Akers Mic og deres import av filmen.

I følge NTB Pluss kom namsretten frem til at produktet ikke kan karakteriseres som parallellimport siden produktet ikke vil være tilgjengelig i norsk utgave før til høsten, samtidig som retten trakk frem store og mindre forskjeller når det gjelder lyd, ekstramateriale og teksting på europeiske og amerikanske DVD-utgivelser.

Tapte alt
Det var distributørene Sandrew Metronomie Video og Buena Vista som hadde saksøkt Akers Mic, i samarbeid med Norsk Videogram Forening. Saksøkerne tapte imidlertid fullstendig i namsretten og må betale både egne og saksøktes saksomkostninger på til sammen 99 000 kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse