Skole/barn

Annonse


Dugnad for IT i skolen

Skole/barn– Uten en helhetlig skolepolitikk risikerer vi å etablere nye klasseskiller her til lands. Dette er et problem som både vi og våre samarbeidspartnere har vært svært opptatt av å sette fokus på, sier konsulent Fredrik Syversen i Kontor og Datateknisk Landsforening.

– I tillegg ønsker vi å få rettet søkelyset mot det faktum at Norge internasjonalt risikerer å bli spilt ut over sidelinjen dersom vi ikke har en aktiv skolepolitikk i forhold til IKT, sier Syversen.

Bare 3 prosent
I følge en undersøkelse Nasjonalt Læremiddelsenter gjennomførte høsten 1998 er bare tre prosent av norske skoler skikkelig koblet opp mot Internett. Det vil si at samtlige klasserom og læreres arbeidsrom er oppkoblet.

Videre er det store forskjeller i undervisning og bruk av IKT i skolene. Undervisningen i IKT er avhengig av kommunenes økonomi. Kvaliteten på den undervisningen en elev får i forhold til moderne informasjonsteknologi avhenger derfor av hvor i landet eleven bor.

Nettåret
Kontor og Datateknisk Landsforening, EL & IT Forbundet og Nasjonalt Læremiddelsenter har tatt konsekvensen av dette. I forlengelsen av [email protected] ’98, da NLS gjennomførte en rekke vellykkede prosjekter for å bygge infrastrukturene i skolene, satser de tre organisasjonene nå på prosjektet Nettåret ’99.

Målsettingen med Nettåret er å få flest mulig skoler på nett før årtusenskiftet og få dem til å bygge ut sine lokale nettverk. I den forbindelse lanserte de tre organisasjonene en dugnad for å bringe norsk skole på linje med skolen i de landene vi sammenligner oss med.

Annonse


Pengefond
EL & IT Forbundet som organiserer de ansatte i bransjen har tatt initiativ til at forbundets medlemmer lokalt og sentralt skal stille sin kapasiteten og sine kunnskaper til rådighet for skolen.

KDL har sammen med store aktører innen databransjen opprettet et fond for utvikling av infrastruktur og innkjøp av IKT-utstyr til utvalgte pilotskoler. Fondet har per i dag 600.000 kroner.

– Vi håper at dette fondet vil vokse til en million kroner i løpet av kort tid, sier Fredrik Syversen i KDL.

Syversen regner ikke med at de første utbetalingene vil skje før til høsten. Skolene må ha tid til å planlegge tiltakene skikkelig og sende inn søknadene, mener han.

– KDL vurderer også å gjøre fondet til et flerårig prosjekt, slik at skoler som ikke søker nå kan søke om midler senere, opplyser Syversen.

Prøveprosjekt
Foreløpig ser KDL dette tiltaket som et prøveprosjekt som vil vare ut år 2000. De forskjellige skolene kan søke fondet om midler til delfinansiering av IKT implementering. Skolene må kunne dokumentere lokalt initiativ i form av konkrete planer for kabling av egen skole, eller tiltak som går på nytte og innhold.

Søkerne må også kunne vise til plan for implementering og bruk av IKT i undervisningen. Tildelte midler må benyttes til kjøp hos fondets deltakere. Skolene velges ut i samarbeid mellom Nasjonalt Læremiddelsenter og KDL.

– Utover den begrensing at pengene som tildeles fra KDL skal brukes til å kjøpe utstyr fra en av sponsorene, settes det ingen krav til hvordan pengene skal brukes, bortsett fra at de skal brukes til å få skolen på nett, selvsagt, sier Fredrik Syversen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse