NetCom Logo

Annonse


Storebrand størst for NetCom

NetCom Logo

Ifølge en pressemelding fra NetCom omfatter avtalen også et betydelig samarbeid på fastlinjetjenester. Dermed er Storebrand NetComs største bedriftskunde.

Ikke gode nok
Tidligere har NetCom sagt at de ikke har vært gode nok på bedriftsområdet.

– I tillegg til at Storebrand blir vår største enkeltkunde, er avtalen et eksempel på hvordan profesjonelle telekjøpere nå ser mobil- og fasttelefoni i sammenheng for å redusere konstnader, sier Key Account Manager Bjørn Flagestad i NetCom GSM.

Annonse


Tekstmelding
NetCom vil skreddersy en rekke tjenester for Storebrand. Et eksempel på en slik tjeneste er GSM Bedriftsinfo hvor alle definerte grupper medarbeidere får oversendt beskjeder eller varslinger per tekstmelding.

Storebrand regner med en årlig kostnadsbesparelse på om lag 3,5 millioner kroner som følge av avtalen med NetCom. Avtalen har en samlet årlig omsetningsverdi på 12 millioner kroner for NetCom.

Besparelse
Fra juli i år vil all teletrafikk fra Storebrands faste linjer til NetCom-mobiltelefoner gå via NetCom, og NetCom vil arbeide for å utvide sitt ansvar for finanskonsernet resterende fastlinjetrafikk som kan resultere i ytterligere besparelser for Storebrand.

Storebrands frittstående agenter og franchisetagere vil også bli tilbudt den samme avtalen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse