Skole/barn

Annonse


Krafttak for IT i skolene

Skole/barn

En undersøkelse som Norsk Læremiddelsenter gjennomførte i november i fjor viste at kun tre prosent av norske skoler har tilfredsstillende tilknytning til Internett.

Tilfredsstillende tilknytning er det først nåe alle klasserom og lærernes arbeidsrom er tilknyttet nettet.

Digitalt skille
Slike forhold skaper store forskjeller mellom skolene og de kan også gi opphav til nye ”digitale” klasseskiller mellom elever som har datakompetanse og elever som ikke har.

Annonse


Det er nettopp for å bidra til å unngå en slik utvikling at Kontor og datateknisk Landsforening (KDL) har satset på et fond til utvikling av infrastruktur og innkjøp av IT-utstyr til utvalgte skoler.

Flest på nett
Dette initiativet kommer i forbindelse med Nettåret, hvor KDL i samarbeid med Norsk Læremiddelsenter og El & IT Forbundet jobber med en målsetting om å få flest mulig skoler på nett og for å få dem til å bygge ut sine lokale nettverk.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse