Annonse


Alternativ til IT-Fornebu

Næringsdepartementet varsler en pressekonferanse onsdag, der en vil kommentere de aktuelle søkerne. Muligens vil en offentliggjøre navnene på søkerne kort tid etter at fristen løper ut tirsdag.

Tung aktør
En tung aktør har meldt seg på i innspurten. Det store Orkla-konsernet eier blant annet flere dagsaviser.

– Dette er helt i sluttfasen behandlingsmessig hos oss nå. Jeg vil ikke kommentere dette prosjektet før fristen går ut 18. mai klokken 15.00, som er den fristen som departementet har satt. Jeg kan bekrefte at ICA/Hakon, Storebrand og Orkla arbeider med dette prosjektet, sier direktør Halvor Stenstavold i Orkla til NRK.

To andre
To andre aktører har allerede levert inn sine forslag. IT-Fornebu og Fred. Olsens forslag er best kjent, men også KLP Eiendom og Forskningsparken i Oslo har samarbeidet om en alternativ løsning.

Annonse


Kort tidsfrist
Næringsminister Lars Sponheim sier til Aftenposten at han er kjent med at andre grupperinger er i kontakt med hverandre, uten at han vet om dette vil ende opp i konkrete søknader.

Regjeringen har kort tid på seg for å vurdere de forskjellige forslagene. 1. juni skal en avgjørelse være tatt.

– Jeg er ikke glad for den korte tidsfristen, men det er et valg Stortinget har gjort, sier Sponheim.

Alt til stortinget
Han frykter likevel at en avgjørelse kan trekke ut i tid. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet samarbeider om et privat forslag.

I det forslaget forlanges det at alle avtaler og kontrakter om et IT-senter på Fornebu skal fremlegges Stortinget.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse