Nortel Networks

Annonse


Nortel sparker ansatte

Nortel Networks

Nortel satser på sofistikert Internett- og datanettverksutstyr. Samtidig vil selskapet redusere satsingen på taletelefonisvitsjer, ifølge CNET.

Nortel vil videre konsolidere driften til ”systemhus” i syv byer i : Canada, USA, Frankrike, England og Nord Irland.

Outsourcing
Både deler av produksjon og reparasjon, vil bli satt ut til ulike leverandør forhold. Nortel vil imidlertid beholde kundeforholdet.

Annonse


Ifølge CNET vil mellom 3.000 og 4.000 stillinger bli påvirket av omstruktureringen. Deler vil bli solgt, mens 1000 stillinger vil bli fullstendig eliminert. Nortel hevder imidlertid at de fleste stillingene vil avvikles gjennom naturlig avgang og pensjonering.

Stø kurs?
Nortel regner med å spare om lag 2 milliarder kroner i året på restruktureringen. Selskapet, som i likhet med Ericsson fikk en alvorlig knekk på børsen i fjor høst, har løftet seg kraftig i år. Begge selskapene er i dag verdsatt til om lag 600 milliarder kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse