Svendsen, Børre

Annonse


Ny direktør i Intergraph

Svendsen, Børre

Svendsen har hatt ansvaret for divisjonen Intergraph Computer Systems siden mai 1998. Før dette jobbet Svendsen som salgssjef i Newtech fra 1985.

Han beholder ansvaret for Intergraph Computer Systems, samtidig som han overtar oppgavene som adm. direktør.

Justerer fokus
Intergraph Norge gikk i 1998 gjennom en strategisk endring av måten å jobbe på. Fokus skal nå være mer rettet mot løsninger og markeder for å heve effektiviteten.

Annonse


Dette medførte en endring av virksomheten som gjør at satsningen ligger innenfor de kjerneområdene som firmaet har vært sterkest på hele veien. Dette innbefatter løsninger for prosessindustri, geografiske informasjonssystemer (GIS) og Intergraph Computer Systems, med grafiske arbeidsstasjoner og servere.

Geografi mindre viktig
For de tre virksomhetsområdene har Intergraph også valgt å koordinere aktivitetene i Norden sterkere. I praksis betyr dette en sterkere konsentrasjon på kunde og løsning, og mindre på geografisk beliggenhet.

I tillegg har Roar Aarnes, tidligere salgssjef på GIS, sluttet hos Intergraph og har startet firmaet FM Technology AS, som igjen er en partner av Intergraphs GIS produkter.

Fakta om Intergraph
Intergraph utvikler, produserer og markedsfører åpne løsninger for det tekniske markedet. Intergraph er markedsleder innen systemer for design av prosessanlegg med en markedsandel over 50 prosent, både i Norge og på verdensbasis.

I tillegg til dette er Intergraph også blant verdens ledende leverandører innenfor Geografiske Informasjonssystemer, dataforvaltning og DAK. Produktene er utviklet for å kunne sameksistere og integreres med kontorstøttesystemer under Microsoft Windows NT eller Windows 95/98 operativsystem.

Intergraph leverer også PCer, arbeidsstasjoner og servere spesielt rettet mot tekniske og grafiske applikasjoner. Intergraph Norge AS er et datterselskap av Intergraph Corporation i USA og tilbyr service, konsulenttjenester og opplæring innen ovennevnte områder. Intergraph, lokalisert i Asker og Sandnes, har i dag 40 ansatte og har vært etablert i Norge i 15 år.

Besøk Intergraph her: www.intergraph.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse