Annonse


100.000 kr for Bluetooth

Denne nye løsningen skal gjøre det enklere for produsenter å integrere Bluetooth-teknologi i de fleste elektroniske innretninger, heter det i en pressemelding fra Ericsson.

Færre kabler
Bluetooth muliggjør trådløs dataoverføring mellom elektroniske enheter som mobiltelefoner, PC-er og skrivere med en overføringshastighet på opp mot en Mbit per sekund.

Bluetooth vil dermed redusere behovet for bruk av kabler for å knytte forskjellige produkter opp mot hverandre, og vil være mer anvendelig enn dagens infrarøde overføringsteknologi. Med Bluetooth kan du for eksempel overføre dokumenter fra PC-en din til en skriver i naborommet – trådløst.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse