Annonse


Usikkert for sikker telefon

Til tross for stor interesse og en intensjonen om å bestille 10.000 telefoner, er det nå usikkert om produsenten Sectra i Linköping vil få en avtale med det svenske forsvaret.

Bakgrunnen for usikkerheten er den pågående slankingen av forsvaret i Sverige, noe som også får konsekvenser for innkjøp av nytt materiell.

Bør serieproduseres
Det har tatt Sectra to og et halvt år å utvikle Tiger med en krypteringsanordning som anses å være svært sikker mot avlytting.

– Vi i forsvaret er interessert i at telefonen skal serieproduseres, sier Gunnar Ståhl i Försvarets materielverk.

Annonse


Ståhl kan likevel ikke garantere at det blir noen handel med forsvaret som likevel har bestilt en testserie av telefonen.

Eksport
Produsenten håper likevel at politiet, tollvesenet og andre vil være avtagere av Tiger. Sectra håper også at det politiske miljøet skal bli interessert, og ønsker også å eksportere den sikre telefonen.

Tiger er en kombinasjon av en vanlig GSM-telefon og en bærbar DECT-telefon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse