Aftenposten

Annonse


Aftenposten tar sjanser

Aftenposten

Avisen risikerer å miste sitt forsprang i konkurransen om annonsene for fremtidens jobber, tror han.

Ingen strategi
Aftenposten stiller seg avventende til Internett i krigen om stillingsannonsene. Avisen er Norges største aktør på området, men har ennå ingen uttalt strategi på hvordan den skal forholde seg til nettet til tross for at jobbformidling over Internett økte med 275 prosent i Europa fra 1997 til 1998.

Dette er tall som blir oppgitt av Jobshop, en av Aftenspostens hardeste konkurrenter på området.

Annonse


Jobshop er størst
Jobshop er størst på stillingsannonser på Internett og det er en posisjon de har tenkt å beholde, om vi skal tro konsernsjef Erik Bakkejord.

Firmaet hevder på sine hjemmesider at 35 prosent av all jobbformidling vil skje via nettet i løpet av tre år.

Aftenposten på gjerdet
Likevel sitter Aftenposten på gjerdet. Avisen stoler på sitt merkevareprodukt og mener dette er solid nok til å tiltrekke seg annonsører i tilstrekkelig volum enten utviklingen skjer på Internett eller i andre kanaler.

– Sammenlignet med andelen annonser på papir er nettandelen forholdsvis liten, sier administrerende direktør Olav Mugaas i Aftenposten. Omsetningstallene for den totale annonsemengden er henholdsvis 1,6 milliarder mot 50 – 60 millioner årlig.

Tar konkurrentene alvorlig
Mugaas hevder likevel at en aktør som Jobshop er en seriøs konkurrent som Schibsted tar alvorlig. Han sier det viktigste for Aftenposten er å ha tilgjengelighet i så mange annonsevinduer som mulig, og her utgjør Internett bare en av flere viktige kanaler.

– Vi vet ennå ikke hva slags medium Internett vil utvikle seg til å bli, men om det viser seg at publikum beveger seg mot nettet, skal vi også være der. Vi er hele tiden opptatt av hva som gir best resultater for våre kunder, sier Mugaas.

Mangesidig satsing
– Denne tankegangen ligger bak vår satsing på TV2 som annonsemedium, bak samarbeidet med de store regionavisene som Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Adresseavisen om annonsesystemet FINN på Internett, sier Mugaas.

Må handle
Professor Rolf Høier ved Senter for medieøkonomi, Handelshøyskolen BI, sier at Schibsteds lederposisjon på stillingsmarkedet blir angrepet og da må selskapet handle for å beholde hegemoniet. Høier skisserer opp flere mulige strategier og viser at Schibsted nettopp har gjennomført en av de mest brutale:

– Lanseringen av gratisavisen Avis1 handler kun om å undergrave Oslo-Posten og dens markedsandeler på annonsesiden, mener Høier.

Han tror at det er godt mulig at Schibsted vil følge en lignende strategi dersom en av konkurrentene skulle bli for truende i forhold til Aftenpostens største inntektskilde; stillingsannonsene.

Oppkjøp
– En annen valgmulighet Aftenposten kan benytte seg av er å kjøpe opp konkurrenten. Det er behagelig å være Schibsted. De kan la nykommerne gjøre jobben og skaffe seg den erfaring som skal til for å drive lønnsomt og så kjøpe opp den av konkurrentene som ligger best an i markedet, sier Høier.

Han medgir imidlertid at dette kan være en risikabel strategi. En konkurrent som eies av utenlandske investorer og som retter seg mot et europeisk/globalt stillingsmarked vil ikke nødvendigvis la seg kjøpe like enkelt som en liten norskeid konkurrent.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse