Telefon pil opp

Annonse


Lokaltakst i hele Norge

Telefon pil oppTelia delte tidligere landet inn i fire utvide lokalsoner. I juni lar selskapet deg ringe over hele landet til lokaltakst.

Aggressiv utfordrer
Grunnen til at Telia satser såpass friskt i fusjonstider, skyldes klare signaler om at det norske selskapet skal selges ut. Verdivurderingen vil da skje mye på bakgrunn av antall kunder og ringevolum.

Telia Norge har slitt med lave ringevolumer, mye grunnet det konkurransehemmende “prefikset” – de fire sifrene 1516, som du må ringe i tillegg til det vanlige telefonnumret, for å ringe med Telia.

I løpet av de nærmeste månedene vil Telias 50.000 fastforvalgs kunder slippe å taste prefikset, takket være pålegg fra Post- og teletilsynet.

Volum
Direktør for massemarked i Telia Norge, Nils Katla, regner med en økning av kunder og ringevolum.

Katla opplyser om at selv kunder som ikke har tegnet seg for fast forvalg, vil kunne nyte av lokaltaksttilbudet, så fremt de taster 1516 før de vanlige telefonnumrene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse