Hofstad, Lars

Annonse


TelePost får drahjelp

Hofstad, Lars

Selskapet er inne i en kritisk fase i emisjonen, som allerede er flere måneder forsinket, melder dagens Næringsliv.

Flere avtaler
Men inntil emisjonen er i havn kan TelePost glede seg over to viktige kontrakter med europeiske tele- og internettselskaper. Ifølge Dagens Næringsliv har i tillegg Telenor Venture bidratt med 20 millioner kroner for å holde selskapet flytende.

Den ene avtalen er med Telefort, som er Nederlands største teleoperatør. Den andre avtalen er med World Online International, en av Europas største internettleverandører.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse