Hjemmenett

Annonse


SOL-konkurrent sliter

Hjemmenett

Til tross for at mange i Schibsted-leieren fulgte spent med på åpningsdagen av Orklas portalforsøk, ble det fort tydelig at de ikke ville bli noen trussel. Selv i dag – 18 måneder etter lansering, er de milelangt fra SOL med hensyn til antall brukere og annonseinntekter.

For sikkerhets skyld vil ikke Hjemmenett delta i Gallups meningsmålinger, slik at det er vanskelig å fastslå hvor få brukere tjenesten har.

Tapte penger
Selv om ikke driftstapet kommer opp i hundermillionersklassen ala SOL, brant de opp mer enn 10 millioner i løpet av de første 12 månedene.

Annonse


– Starten var langt tregere enn vi hadde forventet, men vi er positiv til utviklingen, sier Knut Helgesen, direktør for konsernutvikling i Orkla Media.

Flere lurer på om Orkla vil kjøpe seg opp ytterligere for å bygge opp en tilsvarende portaltjeneste som SOL, til fordel for den haltende Hjemmenettsiden.

Fusjoner?
Med en større eierandel i Nettavisen, Eiendomsnett sitt grep på boligannonser, eventuelt med forbrukertjenesten DinSide som etter ryktene er til salgs, ville Orkla kunne tiltrekke seg like mange besøkende som hele SOL.

– Kunne en slik integrering være en aktuell motpol til SOL?

– Vi bruker både Nettavisen og andre innholdsleverandører til Hjemmenett. En slik gedigen sammenslåing blir helt hypotetisk, sier Helgesen.

Han understreker også at Orklas eierandel på 20 prosent i Nettavisen, er en finansiell investering gjort av fondsavdelingen. Dette står i motsetning til Eiendomsnett, Doktor Online, og jobbnett som eies av Orkla Media.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse