Annonse


45.000 får IBM-tilbud

Det var mye frem og tilbake før LO sentralt valgte å anbefale både Siemens og IBM til sine mer enn 800.000 medlemmer når organisasjonen går ut med et tilbud til sine medlemmer om kjøp av hjemme-PC.

Forskjell i Norge
Flere forbund hadde allerede etablert et samarbeid med IBM som de ønsket å videreføre, mens LO sentralt ønsket å anbefale Siemens, angivelig av politiske årsaker. IBM skal internasjonalt ikke være særlig velvillig innstilt til fagforeninger og tariffavtaler.

– Men dette stemmer ikke i Norge. Vi har tariffavtale med både Siemens og IBM, sier forbundsleder i EL & IT Forbundet Anders Kristoffersen.

Annonse


Godt selskap
Kristoffersen sier at de har vurdert de to tilbudspakkene og ut fra faglige kriterier, samt de erfaringer forbundet har hatt med begge leverandørene fra tidligere, anbefaler forbundsledelsen medlemmene å kjøpe IBMs pakke.

– I den forbindelse er vi i godt selskap. Fagdata, LOs faglige avdeling for IT anbefaler IBM. Det samme har Norsk Grafisk Forbund og Kommuneforbundet gjort, sier Kristoffersen.

EL & IT Forbundet er LOs 5. største forbund med i underkant av 45.000 medlemmer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse