mobil/millitær

Annonse


Krigen kan ramme Telenor

mobil/millitær

Telenor har en eierandel på 40% i mobilselskapet ProMonte GSM i Montenegro. Montenegro, som er en autonom (selvstyrt) stat i den jugoslaviske føderasjon, er involvert i Kosovo-krisen.

Kan få tap
Ifølge en pressemelding fra Telenor kan dette medføre tap eller skade på eiendeler. Så langt er det ikke rapportert noen skader på mobilnettet.

“Telenor kan på nåværende tidspunkt ikke gi pålitelige estimater for reelt resultat og verdiutviklingen for selskapet. Det er således ikke foretatt noen regnskapsføring i første kvartal 1999 knyttet til ProMonte”, heter det i pressemeldingen .

Annonse


Ifølge Telenor utgjør bokført verdi av investeringen, inkludert lån, 123 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 1999.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse