Sponheim på Cebit

Annonse


Mistillit til Sponheim?

Sponheim på Cebit

«Opseth og Hedstrøm har sendt et brev til statsråden for å få ham inn på rett spor i spørsmålet om hvordan IT Fornebu skal bygges ut», skriver Dagsavisen.

Strider mot vedtak
– Jeg regner med at han vet hva han har gjort, sier Arbeiderpartiets Kjell Opseth.

– Dette er uhørt, sier Fremskrittspartiets Øystein Hedstrøm.

Annonse


De to mener at Sponheim ikke følger vedtakene som ble fattet i Stortinget i februar. Blant annet er det strid om bruken av den gamle terminalbygningen. Her mener Spjøtvold-utvalget at utformingen av bygget gjøre det uegnet til utdanning- og forskningsformål. Dette er i strid med hva Stortinget mente i februar.

Ingen trenering
Opseth sier at han hadde regnet med at Sponheim hadde tatt signalene fra brevet som ble sendt av Hedstrøm og han selv. Sponheim avviser i et svarbrev at ønsket om å bruke terminalbygningen til andre ting en utdanning og forskning innebærer en trenering av Stortinget.

– Sponheim går høyt på banen med dette brevet. Jeg regner med at han vet hva han har gjort, sier Opseth.

Hedstrøm holder muligheten åpen for et privat lovforslag for å presse Sponheim.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse