Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Økokrim kritiserer politiet

TELEGRAM: Økokrims førstestatsadvokat Inger Marie Sunde (bildet) kritiserer politiets ledelse. Hun mener satsingen på IT blir for tilfeldig.

Sunde, Inger Marie
Når samfunnet for øvrig er bygd opp rundt bruken av IT er det en selvfølge at også politiet blir flinke til å ta det i bruk, sier Inger Marie Sunde til Dagsavisen.

Tilfeldig innsats
– Dessuten er det et faktum at de fleste straffesaker som politiet arbeider med i dag innebærer en eller annen form for databeslag, sier Sunde.

Hun synes innsatsen på dette feltet hittil har virket tilfeldig og ad hoc-preget, og etterlyser langt større bevissthet fra politiets ledelse.

Mangler kompetanse
Økokrim og Kripos startet opp et prøveprosjekt om internettkriminalitet i fjor høst. Når Sunde skal skrive rapporten vil hun advare mot at politiet blir akterutseilt. En viktig grunn er mangelen på kompetanse når det gjelder etterforskning av datakriminalitet.

­ Vår erfaring fra internasjonale samarbeidsfora er at Økokrims eget datateam holder godt følge med kolleger i andre land.

Vil utdanne politiet
Sunde vil ha spredd kompetansen, og mener at det er nødvendig å ansette personer med IT-faglig utdannelse i distriktene, i tillegg til å videreutdanne politiets egne etterforskere.

I fjor mottok Økokrim i underkant av 10.000 anmeldelser totalt. Bare 12 datakrimsaker var under etterforskning ved årsskiftet.