Sunde, Inger Marie

Annonse


Økokrim kritiserer politiet

Sunde, Inger MarieNår samfunnet for øvrig er bygd opp rundt bruken av IT er det en selvfølge at også politiet blir flinke til å ta det i bruk, sier Inger Marie Sunde til Dagsavisen.

Tilfeldig innsats
– Dessuten er det et faktum at de fleste straffesaker som politiet arbeider med i dag innebærer en eller annen form for databeslag, sier Sunde.

Hun synes innsatsen på dette feltet hittil har virket tilfeldig og ad hoc-preget, og etterlyser langt større bevissthet fra politiets ledelse.

Mangler kompetanse
Økokrim og Kripos startet opp et prøveprosjekt om internettkriminalitet i fjor høst. Når Sunde skal skrive rapporten vil hun advare mot at politiet blir akterutseilt. En viktig grunn er mangelen på kompetanse når det gjelder etterforskning av datakriminalitet.

Annonse


­ Vår erfaring fra internasjonale samarbeidsfora er at Økokrims eget datateam holder godt følge med kolleger i andre land.

Vil utdanne politiet
Sunde vil ha spredd kompetansen, og mener at det er nødvendig å ansette personer med IT-faglig utdannelse i distriktene, i tillegg til å videreutdanne politiets egne etterforskere.

I fjor mottok Økokrim i underkant av 10.000 anmeldelser totalt. Bare 12 datakrimsaker var under etterforskning ved årsskiftet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse