Annonse


Papir-leksikonets død

Leksikongiganten Encyclopedia Britannica har allerede lagt ned sitt boksalg for utelukkende å satse på Internett og CD-rom. Nå står norske forslag ovenfor samme valg, melder Dagens Næringsliv.

Forskyvning
I fjor solgte Kunnskapsforlaget leksikon for om lag 65 millioner kroner, men forlaget gikk likevel med et betydelig underskudd.

Forklaringen er i følge forlagsdirektør Harald Strømme en forskyvning av omsetningen fra tradisjonelle medier til nye.

Publisering på Internett og CD-rom truer inntjeningen, samtidig som det åpner for nye muligheter til å selge innholdet i oppslagsverkene.

Pakke
Kunnskapsforlaget har nylig oppdatert sitt leksikon, og valgt å selge sitt innhold i “Store Norske” gjennom en pakkeløsning: Papirutgave, CD-rom og Internett.

Strømme vil ikke love at også neste utgave kommer i papir.

– Det er i første rekke salget av denne pakken som vil avgjøre utviklingen, sier forlagsdirektøren.

Leksikon-portal
Fra nyttår får alle eiere av “Store Norske” tilbud om å abonnere på internettutgaven, med kontinuerlig oppdatering og lenker til annen relevant inforamsjon.

– Jeg har en visjon om at leksikonet skal fungere som en nyttig portal til de fleste informasjonssøk på Internett, sier Strømme.

Forlaget ser at det kan ligge en stor utfordring i å oppdatere leksinkonet jevnlig.

– Arbeidet skal pågå kontinuerlig. Men vi skal ikke være en nyhetsavis. Vi må ha tilstrekkelig avstand til stoffet, og vokte oss vel for å falle over i nyhetsformidling, sier forlagsdirektøren.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse