Sense Communications

Annonse


Sense satser uansett

Sense CommunicationsSelv om Departementet ikke vil forholde seg til Sense, er ikke Sense forberedt på “å legge på røret”.

Ser lyst på livet
Frank Mjøs som er en av investorene i det nye Sense ser allikevel lyst på situasjonen.

– Selv om vi ikke får beholde klageinteressen til det gamle Sense, vil vi satse på å tilby teletjenester i løpet av året.

Det nye Sense er i forhandlinger med bla. Telia for å frembringe samtrafikkavtaler. Det svenske Teletilsynet har som kjent foreslått en ny lov som gir tilgang til virtuelle aktører.

Inhabile
Selv om det nye Sense ikke har protestert på den juridiske klageretten, menerselskapets advokat, Anne Kirsti Brække (bildet), at departementet er inhabile.

– Som det ble påpekt i brevet fra ESA den 24.mars, mener vi at Samferdselsdepartementet ikke er habile til å behandle spørsmål om tilgang til eksisterende infrastruktur, sier Brække til ITavisen.

Hun mener at fusjonen mellom Telenor og Telia har vært en bremsekloss på telepolitiske saker og har utsatt konkurransen.

Behandler
Jørn Ringlund i Samferdsesldepartementet mener at departementet uansett må legge frem en innstilling til Stortinget om de prinsipielle sidene rundt å eventuelt slippe til virtuelle aktører – selv om Sense mister sin juridiske klagerett.

Han bekrefter at Departementet jobber med å besvare brevet fra ESA, som er bekymret for departementets uavhengighet.

– Vi har to måneder svarfrist og forholder oss til det, sier han til ITavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse