Linuxmiljø

Annonse


Linux – politisk motivert?

Linuxmiljø

En hovedidé bak Linux er, ifølge Thorvalds, at hver eneste bruker skal kunne kontrollere operasjonene han utfører. Det må i sannhet sies å være en demokratisk tanke. Dessuten gir det skremmende perspektiver dersom operativsystemene kontrollerer oss brukere.

Reelt valg
Thorvalds holdt sitt foredrag på den første dagen av Comdex Trade Show som begynte denne uken. Lokalet var fylt av entusiastiske Linux-brukere og siste ståplass var fylt, melder CMPNet.

Det er mange som deler Thorvalds visjoner om en mer demokratisk IT-verden som ikke domineres av ett sentralt selskap.

Annonse


Første betingelse for at dette skal fungere er at sluttbrukerne får et reelt valg med hensyn til operativsystem når de kjøper datamaskin, sa Thorvalds.

Linux i atomkraftverk?
Han sa også at det ikke er én eneste idé som styrer hva Linux skal utvikle seg mot, tvert om, brukeren burde gis muligheten til å gjøre det han eller hun ønsker med operativsystemet. Systemet burde være tilgjengelig og brukbart for alle, fra de store multinasjonale konsernene og til den fattigste student.

Thorvalds utelukket ikke at Linux kunne brukes til å drive et atomkraftverk.

Mye står igjen
For øyeblikket passer Linux best for brukere på et mellomnivå, mente Thorvalds og la til at det fremdeles er en masse arbeid som står igjen.

Thorvalds hevdet også at Linux har forandret seg i retning av å bli mer ”politisk korrekt”. Om det betyr at operativsystemet er et mer nyttig arbeidsredskap i kampen for demokratisering av IT-verdenen gir ikke CMPNet uttrykk for, men helt usannsynlig er det vel ikke.

Konstant utvikling
Thorvalds fortsatte med å si at Linux utvikles hele tiden, men at det nå også finnes en stabil utgave. Så snart denne er tilgjengelig over alt, vil man sette i gang arbeidet med å skape en ny stabil versjon.

Mannen bak Linux tonet ned bekymringene over den plagen som ofte blir populære bevegelser til del, nemlig splittelse og forsøk på å skape eierskap for egen vinnings skyld.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse